Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 178, 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 178 SGK Toán 5)

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…).

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  0,8% = ?

IMG_256

Câu 2: Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

Câu 3: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

IMG_257

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

IMG_258

Câu 2

Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500; và 1/5 số đó là: 500 : 5 = 100).

Câu 3

Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2 trang 179 SGK Toán 5)

Câu 1: Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

IMG_256

Câu 2: Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:  

Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

a) Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2; 62,8cm

Câu 2:

120% = 

Lúc này bài toán rơi vào dạng tổng tỉ

Số tiền mua cá là:

88 000 : (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.