Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 176, 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176, 177/SGK Toán 5) 

Câu 1: Tính

IMG_256

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

IMG_257

Câu 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Câu 4: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ?

Câu 5: Tìm x:

8,75 x x + 1,25 x x = 20

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

giai-bai-tap-trang-176-177-sgk-toan-5-luyen-tap-chung

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8

= 6 x 8,4 – 6,8

= 50,4 – 6,8

= 43,6

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

IMG_259

Câu 3

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là  This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program.

Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 x 5/4 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Câu 4

a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km ; b) 5 giờ 30 phút.

Câu 5: Tìm x:

8,75 x X + 1,25 x X = 20

(8,75 + 1,25) x X  = 20

10 x X = 20

x = 20 : 10

 x = 2