Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3 trang 172/SGK Toán 5)

Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các vien gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

Câu 2: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:
IMG_256

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Chiều rộng nền nhà là:

IMG_257

Diện tích nền nhà là: 8 x 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2.

Diện tích một viên gạch là: 4 x 4 =16 (dm2)

Số viên gạch để lát cả  nền nhà là: 4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch cả nền nhà thì tốn hết: 20000 x 300 = 6000000 (đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.

Câu 2:

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

IMG_258

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 – 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

Câu 3

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b) Diện tích hình thang EBCD là:

IMG_259

c) Ta có BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:

IMG_260

Diện tích tam giác DMC là:

IMG_261

Diện tích hình tam giác EDM là: 1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp sô: a) 224cm2 ; b) 1568cm2; c) 784cm2