Bài học Giải SGK Toán 5

Trang 167 SGK Toán 5: Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 5: Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình– SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 167/SGK Toán 5)

ĐỀ BÀI

Câu 1:  Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét?

b) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông?

Câu 2:  Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Câu 4: Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Chiều dài sân bóng đá là: 11 x 1000 = 11000 (cm)

11000cm = 110m

Chiều rộng sân bóng đá là: 9 x 1000 = 9000 (cm)

9000cm = 90m

a) Chu vi sân bóng đá là: (110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng đá là: 110 x 90 = 9900 ( m2)

Đáp số: a) 400m  ; b) 9900 m2

Câu 2:

Cạnh sân gạch hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch hình vuông là:

12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2.

Câu 3

IMG_256

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 ( m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

Câu 4:

Hướng dẫn: Từ công thức

IMG_257
ta tính được chiều cao h của hình thang bằng cách lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy:
IMG_258 Bài giải:

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 ( cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là: (12 +8) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình thang là: 100 : 10 = 20 (cm)

Đáp số: 10cm.