Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Thời gian xây dựng Nhà máy cơ khí Hà Nội là

Correct! Wrong!

Vai trò của Nhà máy cơ khí Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc được thể hiện bằng cụm từ

Correct! Wrong!

Lễ khánh thành Nhà Máy Cơ khí Hà Nội diễn ra vào

Correct! Wrong!

Những cụm từ thể hiện hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội là

Correct! Wrong!

Cụm từ chỉ vị trí của nhà máy cơ khí Hà Nội đối với nghành công nghiệp nước ta là

Correct! Wrong!

Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng với sự giúp đỡ của

Correct! Wrong!

Sản phẩm tiêu biểu của nhà máy cơ khí Hà Nội cùng bộ đội đánh Mỹ

Correct! Wrong!

Ai đã quyết định Nhà máy cơ khí Hà Nội?

Correct! Wrong!

Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng trên diện tích

Correct! Wrong!

Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng ở phía nào của thủ đô Hà Nội?

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Bạn cần cố gắng hơn
bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ