Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Mĩ thay chân Pháp để làm gì đối với miền Nam?

Correct! Wrong!

Hiệp định Giơnevơ quy định đến tháng 7-1956?

Correct! Wrong!

Con sông nào được xem như giới i tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc lúc này

Correct! Wrong!

Chợ Được thuộc

Correct! Wrong!

Âm mưu của Mĩ Diện là

Correct! Wrong!

Giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc là ở

Correct! Wrong!

Hướng Điền thuộc

Correct! Wrong!

Nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào:

Correct! Wrong!

Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ

Correct! Wrong!

Chính quyền Ngô Đình Diệm gây ra vụ đâu độc làm hơn 1000 người chết ở

Correct! Wrong!

Trước âm mưu của quân địch nhân dân ta

Correct! Wrong!

Hành động của Mĩ – Diệm sau Hiệp định Giơ – ne – vơ

Correct! Wrong!

Cụm từ nào thể hiện chính sách khủng bố dã man của Mĩ- Diệm

Correct! Wrong!

Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí kết vào

Correct! Wrong!

Những tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam :

Correct! Wrong!

Phú Lợi nay thuộc

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt
Bạn cần cố gắng hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ