Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Anh hùng đã đánh xe tăng trên Đường số 6 trong chiến dịch Hòa Bình ( đông-xuân 1951-1952) là

Correct! Wrong!

Chủ trương nào của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng nhằm đem lại quyền lợi cho nông dân? .

Correct! Wrong!

Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc

Correct! Wrong!

Trong 7 anh hùng, anh hùng lao động là

Correct! Wrong!

Anh hùng nào đã đánh bộc phá ở Đông khê trong biên giới thu- đông 1950

Correct! Wrong!

Anh hùng lao động trong sản xuất nông nghiệp là

Correct! Wrong!

Cụm từ nào chỉ tác dụng của việc học tập đối với cuộc kháng chiến?

Correct! Wrong!

Các trường đại học đào tạo cán bộ để làm gì?

Correct! Wrong!

Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào

Correct! Wrong!

Anh hùng lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng

Correct! Wrong!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng chủ trương phát triển

Correct! Wrong!

Nhân dân đấy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm để làm

Correct! Wrong!

Những chủ trương của Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ II của Đảng nhằm mục đích gì?

Correct! Wrong!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng chủ trương đẩy mạnh

Correct! Wrong!

Anh hùng lực lượng dân quân du kích là

Correct! Wrong!

Ở vùng tự do nhân dân làm gì để đưa kháng chiến đến thắng lợi?

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
Bạn cần có gắn hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ