Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Mất Đông Khê, quân Pháp ở đầu bị cô lập?

Correct! Wrong!

Bác Hồ đã gặp những ai tham gia chiến dịch Biên giới?

Correct! Wrong!

Mở màn chiến dịch, quân ta tấn công cụm cứ điểm

Correct! Wrong!

Bác Hè gặp gỡ các lực lượng tham gia chiến dịch Biên giới để làm gì?

Correct! Wrong!

Quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê vào?

Correct! Wrong!

Bị trúng đạn, anh La Văn Cầu vẫn

Correct! Wrong!

Kết thúc chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 ta đã tiêu diệt và bắt sống

Correct! Wrong!

Dải biên giới Việt- Trung do ta làm chủ có chiều dài .

Correct! Wrong!

Ta bắt đầu nắm quyền chủ động trên chiến trường từ lúc nào?

Correct! Wrong!

Cụm từ nào thể hiện hành động và âm mưu của thực dân Pháp nhằm đối phó với cuộc kháng chiến của ta?

Correct! Wrong!

Đông Khê nằm trên

Correct! Wrong!

Cụm từ thể hiện địch đối phó khi bị quân ta tấn công là

Correct! Wrong!

Sau nhiều ngày đêm giao tranh ác liệt quân Pháp phải rút khỏi

Correct! Wrong!

Quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê vào

Correct! Wrong!

Những cụm từ nào thể hiện mục đích của ta trong chiến dịch biên giới

Correct! Wrong!

Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt ở phía nào của cụm cứ điểm Đông Khê?

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950
Bạn cần cố gắng hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ