Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

0%

Khi địch tấn công Viêt Bắc, Trung ương Đảng đã quyết định như thế nào?

Correct! Wrong!

Trên sông Lô, quân ta phục kích đốt cháy nhiều tàu chiến và cano ở

Correct! Wrong!

Quân nhảy dù của địch bị quân ta phục kích ở

Correct! Wrong!

Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 địch chết

Correct! Wrong!

Trên đường rút lui, quân địch lọt vào trận địa mai phục của quân ở

Correct! Wrong!

Tàu chiến và ca nô địch tiến theo đường

Correct! Wrong!

Sau những thất bại năm 1948-1950 thực dân Pháp có âm mưu mới?

Correct! Wrong!

Một cánh quân của địch tiến theo đường

Correct! Wrong!

Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở

Correct! Wrong!

Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn thực dân Pháp âm mưu

Correct! Wrong!

Địa đanh nào được gọi là mồ chôn giặc Pháp?

Correct! Wrong!

Có bao nhiêu xe cơ giới của giặc Pháp bị quân ta phá hủy trong chiến dịch Việt Bắc thu Dông 1947

Correct! Wrong!

Mục đích cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc tấn công thuộc điạ Việt Bắc là

Correct! Wrong!

Ta quyết định mở chiến dịch biên giới thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

Correct! Wrong!

Quân địch nhảy dù xuống

Correct! Wrong!

Số máy bay địch bị bắn rơi trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Bạn cần cố gắng hơn
Bạn làm tốt lắm

Share your Results:

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ