Bài Trắc nghiệm Địa lí 5

Trắc nghiệm địa lí 5 – Bài 28: Các đại dương trên thế giới

Cùng tổng hợp và hệ thống lại kiến thức môn Địa lí lớp 5 với bài test Địa lí 5 bài 28: Các đại dương trên thế giới của chúng tôi. Với cấu trúc đề dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nội dung xoay quanh chương trình học môn Địa lí lớp 5 – bài 28, các em học sinh sẽ được ôn tập và rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào giải đáp các câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Đại dương có diện tích lớn nhất là

 
 
 
 

2. Thái Bình Dương có diện tích

 
 
 
 

3. Độ sâu lớn nhất của Bắc Băng Dương là

 
 
 
 

4. Đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất là

 
 
 
 

5. Ấn Độ Dương có diện tích

 
 
 
 

6. Bắc Băng Dương có diện tích

 
 
 
 

7. Đại Tây Dương có diện tích

 
 
 
 

8. Độ sâu lớn nhất của Thái Bình Dương là

 
 
 
 

9. Diện tích các đại dương gấp mấy lần diện tích các lục địa

 
 
 
 

10. Độ sâu lớn nhất của Ấn Độ Dương là

 
 
 
 

11. Độ sâu lớn nhất của Ấn Độ Dương là

 
 
 
 

12. Độ sâu lớn nhất của Đại Tây Dương là

 
 
 
 

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ