Bài Trắc nghiệm Địa lí 5

Trắc nghiệm địa lí 5 – Bài 25: Châu mĩ

Cùng tổng hợp và hệ thống lại kiến thức môn Địa lí lớp 5 với bài test Địa lí 5 bài 25: Châu mĩ của chúng tôi. Với cấu trúc đề dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nội dung xoay quanh chương trình học môn Địa lí lớp 5 – bài 25, các em học sinh sẽ được ôn tập và rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào giải đáp các câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Châu Mĩ có các đới khí hậu

 
 
 
 

2. Châu Mĩ nằm ở

 
 
 
 

3. Đồng bằng lớn nhất được gọi là đông bằng

 
 
 
 

4. Châu Mĩ bao gồm

 
 
 
 

5. Các dãy núi cao và đồ sộ nằm ở

 
 
 
 

6. Phía đông châu Mĩ là:

 
 
 
 

7. Các dãy núi thấp và cao nguyên nằm ở

 
 
 
 

8. Thái Bình Dương nằm ở phía nào của châu MĨ?

 
 
 
 

9. Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu

 
 
 
 

10. Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích châu lục trên thế giới

 
 
 
 

11. Những đồng bằng lớn nằm ở

 
 
 
 

12. Phía đông châu Mĩ là