Bài Trắc nghiệm Địa lí 5

Trắc nghiệm địa lí 5 – Bài 23: Châu phi

Cùng tổng hợp và hệ thống lại kiến thức môn Địa lí lớp 5 với bài test Địa lí 5 bài 23: Châu phi của chúng tôi. Với cấu trúc đề dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nội dung xoay quanh chương trình học môn Địa lí lớp 5 – bài 23, các em học sinh sẽ được ôn tập và rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào giải đáp các câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Châu Phi nằm ở phía nào của châu Âu?

 
 
 
 

2. Xa-van ở những nơi

 
 
 
 

3. Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là

 
 
 
 

4. Châu Phi có khí hậu

 
 
 
 

5. Rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi phát triển ở những nơi

 
 
 
 

6. Đường xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

 
 
 
 

7. Hoang mạc Xa-ha-ra ở

 
 
 
 

8. Phía tây châu Phi là

 
 
 
 

9. Châu Phi nằm ở phía nào của châu Á?

 
 
 
 

10. Phía Bắc châu Phi là