Trắc nghiệm Địa lí 5 – Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản

Cùng tổng hợp và hệ thống lại kiến thức môn Địa lí lớp 5 với bài test Địa lí 5 bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản của chúng tôi. Với cấu trúc đề dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nội dung xoay quanh chương trình học môn Địa lí lớp 5 – bài 11, các em học sinh sẽ được ôn tập và rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào giải đáp các câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Tổng diện tích rừng nước ta năm 1980 là

 
 
 
 

2. Sản lượng kha thác thủy sản năm 2003 là

 
 
 
 

3. Sản lượng nuôi trồng năm 2003 là

 
 
 
 

4. Nghành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở

 
 
 
 

5. Vùng đồng bằng nuôi trồng thủy hảu sản ở những nơi có

 
 
 
 

6. Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 1990 là

 
 
 
 

7. Sản lượng thủy sản khai thác năm 1990 là

 
 
 
 

8. Kết quả của việc khai thác rừng bừa bãi là

 
 
 
 

9. Hoạt động nào của nghành lầm nghiệp làm cho diện tích rừng của nước ta tăng lên đáng kể

 
 
 
 

10. Hoạt động nào của nghành lâm nghiệp trước đây làm cho diện tích rừng bị thu hẹp?

 
 
 
 

11. Con người khai thác gì ở rừng

 
 
 
 

12. Tổng diện tích rừng nước ta năm 1995 là

 
 
 
 

13. Tổng diện tích rừng nước ta năm 2004 là

 
 
 
 

14. Nhà nước đang vận động nhân dân làm gì

 
 
 
 

15. Đánh bắt hải sản chủ yếu ở

 
 
 
 

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ