Sách tham khảo cho học sinh lớp 1

Sách Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực (Bộ 12 Cuốn)

 • Năm Xuất Bản: 2020
 • Nhà Xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bộ Sách Tham Khảo Dành Cho Học Sinh Lớp 1 được biên soạn theo Theo Chương Trình Tiểu Học Mới Định Hướng Phát Triển Năng Lực đang được nhiều học sinh cũng như các bậc phụ huynh có con em mới bước vào lớp 1 quan tâm.

Bộ sách bao gồm những đầu sách bài học và sách bài tập giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông

 1. Em Học Tiếng Việt 1 Tập 1
 2. Em Học Tiếng Việt 1 Tập 2
 3. Em Học Toán 1 Tập 1
 4. Em Học Toán 1 Tập 2
 5. Tập Viết Lớp 1 Tập 1
 6. Tập Viết Lớp 1 Tập 2
 7. Tập Viết Tiếng Anh 1 Tập 1
 8. Tập Viết Tiếng Anh 1 Tập 2
 9. Bài Tập Nhạc Tập 1
 10. Bài Tập Nhạc Tập  2
 11. Trò Chơi Tạo Hình Mĩ Thuật Lớp 1
 12. Truyện Đọc Đạo Đức 1

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ

TÀI LIỆU MỚI NHẤT