Mẫu báo cáo sau khai giảng năm học

 

PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG TH ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….. ………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO
SAU KHAI GIẢNG – NĂM HỌC …..-…..


Thực hiện công văn số …………. ngày …………….. của Phòng GD&ĐT ……………. về
hướng dẫn khai giảng năm học …..-…..

Trường Tiểu học ………………….. đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt ngày khai giảng năm học. Sau khi tổ chức thành công ngày khai giảng năm học …..-….. nhà trường xin báo cáo như sau:

 1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng:
 • Nhà trường huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến dự ngày khai trường
 • Hiệu trưởng tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã về nội dung, kế hoạch, hình thức tuyên truyền, hình thức tổ chức Lễ Khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
 • Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị, sách giáo khoa, các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học.
 • Trang trí: Trang nghiêm, đúng quy định.
 1. Tổ chức Lễ Khai giảng:
 • Thời gian : Từ 7h30 phút đến 9 giờ ngày …../…../……..
 • Chương trình Lễ khai giảng: Gồm 2 phần:

Phần lễ: Như hướng dẫn của PGD&ĐT.

Phần hội: Các tiết mục văn nghệ, trò chơi của giáo viên và học sinh.

Phần toạ đàm: Sau lễ khai giảng nhà trường Tổ chức toạ đàm gặp gỡ, giao lưu giữa đại biểu và tập thể giáo viên nhà trường. Tạo được không khí phấn khởi, vui vẻ khi bước vào năm học mới.

 • Đại biểu:

1.…………………………………………………………………………………
2. Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương: 5 người.

 1. Đại biểu các cơ quan trên địa bàn: 5 người.
 2. Đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn: 5 người.
 3. Hội CMHS: 2 người.
 • Tổng số Cán bộ GV tham gia: ……. người.
 • Tổng số học sinh tham gia: ……/…… em.
 • Buổi lễ khai giảng đã diễn ra an toàn, tạo không khí phấn khởi, gây ấn tượng tốt đối với đại biểu, giáo viên và học sinh.

Trên đây là báo cáo về việc tổ chức ngày khai giảng năm học …..-….. của trường Tiểu học Ngọc Lập.

Nơi nhận:

–          Phòng GD&ĐT;

–          Lưu.

Hiệu trưởng

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG Mần non ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ………….. ………,                                                                       ngày … tháng … năm ……


BÁO CÁO

Tình hình tổ chức khai giảng năm học mới

Kính gửi: Phòng GDĐT ………………………….

Thực hiện Công văn số ……………………….. ngày ……………. của phòng GD&ĐT …………………….. về việc báo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới, trường mầm non ………………….. báo cáo như sau:

 1. Tình hình huy động trẻ đến trường, lớp.

Nhà trường đã giao sĩ số trẻ phải huy động cho từng đ/c giáo viên, đồng thời phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể ở thôn xóm vận động trẻ ra lớp. Số trẻ trong độ tuổi huy động trẻ ra lớp tại thời điểm chuẩn bị khai giảng là:

 • Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: …….. Trong đó nhà trẻ có 3 nhóm; Mẫu giáo: ……… lớp.
 • Số Trẻ nhà trẻ ra lớp: ……./…….; đạt tỷ lệ: ………%
 • Số Trẻ mẫu giáo ra lớp: ……./…….; đạt tỷ lệ: ………%
 1. Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp; mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi và nuôi ăn bán trú cho trẻ.
 • Nhà trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới và tham mưu với lãnh đạo địa phương về quy mô nhóm, lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác CSGD trẻ trong năm học …….-………
 • Huy động phụ huynh đóng góp kinh phí mua tài liệu, học phẩm cho trẻ

*Tổng số kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm: …………….đ

Trong đó:

 • Ngân sách Nhà nước cấp: …….đ
 • Ngân sách địa phương: …….đ
 • Cha mẹ học sinh đóng góp: …….đ
 1. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Tổng số CB-GV-NV: ……. người. Trong đó CBQL: ……..; GV trược tiếp đứng lớp: ……….; Kế toán: ………..; Nhân viên nấu ăn: ……………

Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở- phòng GD tổ chức.

 1. Tình hình tổ chức ngày tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch khai giảng năm học mới, tham mưu với lãnh đạo UBND xã về dự và chỉ đạo.

 1. Kết quả việc tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhà trường tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đúng hướng dẫn của ngành.

100% cán bộ, GV, NV có mặt đầy đủ; có …….. cháu ở các lớp 5 tuổi, 4 tuổi và 3 tuồi đi dự lễ khai giảng năm học mới. Với không khí của ngày Hội đến trường, và được các đại biểu và phụ huynh đánh giá cao.

 1. Tổng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị: …….đ

Trên đây là báo cáo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới của nhà trường.
Trường Mầm non xã Công Lý trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

–          Phòng GD&ĐT;

–          Lưu.

Hiệu trưởng

 

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ