Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 1 bài 35: Ôn tập: Tự nhiên

Câu 1

Viết tên các cây mà bạn biết vào chỗ … trong khung cho phù hợp. 

Gợi ý: Em hãy liệt kê các cây hoa, cây gỗ, cây rau mà em biết để điền vào bảng.

Trả lời:

Câu 2

Viết tên các con vật mà bạn biết vào chỗ …. trong khung cho phù hợp.

Gợi ý: Em hãy liệt kê những con vật có ích với con người và những con vật có hại với con người vào khung phía dưới.

Trả lời: 

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ