Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 – Sách Cánh Diều

Giáo án môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 bộ sách Cánh Diều

(Trọn bộ cả năm)

TUẦN 1                                    

                                             Thứ   ngày        tháng        năm

Tự nhiên và xã hội

Bài 1. GIA ĐÌNH EM

(3 tiết)

  1. Mục tiêu: Sau bài học, HS đạt được

* Về nhận thức khoa học:

– Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

– Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau.

– Kể được công việc nhà của các thành viên trong gia đình.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

– Đặt được các câu hỏi đơn giản về các thành viên trong gia đình và công

việc nhà của họ.

– Biêt cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia

đình và công việc nhà của họ.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

  1. Chuẩn bị:

– Giáo viên: Máy tính, ti vi, SGK điện tử TNXH

– Học sinh: Sách giáo khoa, VBT Tự nhiên và xã hội 1

III. Hoạt động dạy học

Mở đầu: Hoạt động chung cả lởp:

– HS nghe nhạc và hát theo lời một bài hát về gỉa đình (ví dụ bài: Cả nhà thương nhau).

– HS trả lời câu hỏi của GV để khai thác nôi dung bài hát như:

+ Bùi hút nhắc dến những ai trong gia đình?

+ Từ nào nói về tình cảm của những người trong gia đình?

+…

GV dẫn dẳt vào bài học. Bài hát nói đến ba thành víên trong gia dình: ba, mẹ, con và tình cảm cùa các thành viên trong gia đình. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm híểu gia đình bạn Hà. bạn An và cùng chin sẻ về gia đình mình.

  1. Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu gia đình bạn Hà và gia đình bạn An

* Mục tiêu

– Nêu được các thành viên có trong gia đình bạn Hà và gia đình bạn An.

– Nhận xét được tình cảm giữa các thành viên trong gia đình bạn Hà và gia đình bạn An.

– Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về cảc thành viên trong gia đình.

* Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo cặp

HS quạn sát các hình ở trang 9 (SGK) để trả lời các câu hòi:

+ Gia đình bạn Hà, bạn An có những ai?

+ Họ đang làm gì và ở đâu?

Bưởc 2: Làm việc cả lớp

– Đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

– HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. GV có thể gợi ý để HS nói được:

+ Gia đình bạn Hà có bố, mẹ, anh trai và bạn Hà. Gia đình bạn Hà đang đi chơi ở công viên.

+ Gia đình bạn An có ông. bà, bố, mẹ, bạn An và em gáỉ. Gia đình bạn An đang ở nhà cùng nhau.

– HS trả lời một số câu hỏi của GV để khai thác sự thể hiện tình cám giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ:

+ Theo em, các thành viên trong gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có vui vẻ, yêu thương nhau không?

+ Hành động nào thế hỉện các thành viên yêu thương và quan tâm nhau?

+ …

Lưu ý: GV yêu cầu HS quan sát và trao đồi theo từng hình. Tuỳ trình độ HS, GV sẽ đặt các các hỏi phù họp để HS nói được tình càm và sự quan tâm của các thành viên trong gỉa đình bạn Hà và An.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 2.Giới thiệu về gia đình mình

* Mục tiêu

– Giới thìệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

– Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau.

Đặt được các câu hỏi đơn gỉan về các thành viên trong gia đình.

* Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo căp

– Từng cặp HS giới thiệu cho nhau nghe về bản thân: tên, tuổi, sở thích, năng khiếu (nếu có).…

–  Một HS đặt câu bỏỉ. HS kia trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt được câu hỏí), gợi ý như sau:

+ Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?

+ Trong nhũng lủc nghỉ ngơi. gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy thế nào?…

– HS làm câu 2 của Bài l (VBT)

Bước 2: Làm việc cả lóp

– Một số HS giới thiệu vể bản thân.

– Một số HS khác giởi thiệu về gỉa đình mình.

– Các HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn

Buớc 3 Làm việc nhóm

– HS làm câu 1 của Bài 1 (VBT)

– Mỗi HS chia sẻ với các bạn trong nhómtranh vẽhoặc ảnh về gia đình mìnhtrong lúc nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau để thấy sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình

– HS dán tranh ảnh của mình vào bảng phụ, giấy A2 của nhóm

 

 

TẢI TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI

TÀI LIỆU CÙNG CHỦ ĐỀ